Sunday, October 23, 2011

PAARL’S Kagulat-gulat na Programang Exciting Hong Kong

Nakakagulat at matagumpay ang katatapos pa lamang na aktiviti ng tinaguriang fully-engaged, member-driven na Asosasyong PAARL, Inc. Ang benchmarking sa mga laybrari ng Hong Kong na naganap kamakailan noong Okubre 19 hanggang 22 taong 2011 ay dinaluhan ng limamput-isang (51) partisipante kasama ang tseyr ng International Affairs na si Moran (FEU) at tatlong (3) opiser ng PAARL, Inc.: Manalo (TIPM), Baleva (CEU) at Ramos (DLSUM) at tseyr ng NOMELEC na si Molina. Di kasama sa bilang ang tatlong (3) koordineytor mula sa Travel Warehouse, Inc. na sina Love, Maled, Ryan at tatlong (3) mga Tsinong tour guide na sina Herman, Ricky at Elsa.

“Eto Na Nga,” sambit madalas ng mga WB ng Ateneo at batambatang mga kawani ng laybrari ang maaaring gamiting linggwistikang deskripsyon para sambitin, likhaing pasalita at mapadaling mailarawan ang natamong kamalayang panglaybrari hatid ng Exciting Hong Kong: Benchmarking Tour of Hong Kong Libraries lakip ang isang uri ng relasyong pahahalagahan ng lahat hanggang maisaganap muli ang isa pang nilulunggating Cool China sa taong 2012, isa na namang benchmarking na nawa’y maging tunguhin ng lahat para sa LIBRARIES FOR PROGRESS o AKLATAN PARA SA KAUNLARAN ng bansa, pangkasalukuyang tema ng pambansang pagdiriwang ng Linggo ng Aklatan sa darating na Nobyembre.

Ang mga pandaigdigang paliparan o daungan ng Pilipinas, Hong Kong at Macau ay panimulang mga angkop na lugar ng benchmarking. Nawa’y maging misyon ng mga laybrari sa kalupaan ng Pilipinas ang: to wow the guest! at maging layunin ay: to increase the number of guests. Papaano? Tanggapin unti-unti at gamitin ang babanggiting isang uri ng metapora ng paglilingkod o pilosopiya ng paglilingkod o kung tawagin ay isang service philosophy na: to make people away from home feel that they are among friends and are really appreciated! Ipinamalas naman, di ng mga Instik bagkus ng dalawang Awstralyanong mga direktor ng University of Hong Kong at Institute of Education ang teknikong Disney na siya namang karaniwan sa mga nagtataguyod ng otentikong pakikitungo at kabilang dito ang mga laybrari.

Hindi pa naman huli ang panahon upang tuluyan ng isaganap o isaalang-alang ang paggamit ng isang uri ng hospitalidad tungo sa otentikong pakikitungo ng mga kawani ng lahat ng mga laybrari sa kani-kanilang mga kostumer, pribado o pampubliko, akademiko man o hindi. Ayon kay Carol A. King (1985), ginagamit, karamihan sa mga organisasyon, ang hospitalidad bilang metapora (talinghaga) o takigrapya (preskripsyon) upang ilarawan para sa kanilang mga empleyado ang isang uri ng relasyon sa mga kostumer bilang mga panauhin. Ang mga metapora ay kapaki-pakinabang upang maihayag ang mga nilulunggating mga pagpapahalagang kultural sa isang samahan, gayunpaman, ang mga empleyado ay nararapat na malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga metapora (talinghaga) para sa kanila, at kinakailangang kumilos ayon sa mga pagpapahalagang hain ng metapora.

Ang metaporang ito ay inaasahang magiging instrumento upang manumbalik at punuin ng mga tagatangkilik maging ang mga interyor at espasyo ng mga silid-aklatan.


Ang teknikong Disney, namalas ito ng mga partisipante, ay maaring maging modelo tungo sa minimithing HOSPITALITY-ORIENTED LIBRARIES & PERSONNEL. Maglahok nito sa aspetong marketing: WE’RE GLAD YOU’RE HERE! at THE SHIP IS IN. COME JOIN US. FOOD AND DRINK FOR ALL.

Hinahayag nito ang isang sosyal na ritwal na kinakailangan upang maitampok ang tagatangkilik bilang isang panauhin na pakabubusugin at kakalingain ng husto. Umaasa ang panauhin ng magandang bati, paanyaya, pasasalamat at pagkilala bago ang kanyang paglisan. Kung di nagampanan ang sosyal na ritwal na ito, may kakulangan ang pakikitungo, at maaaring di masiyahan ang tagatangkilik.

Ang sikreto ng pagiging mahusay ay SERVICE, SERVICE, SERVICE, ayon kay Wachtveilt.

Ayon kay G. Peter Sidorko, peters@hkucc.hku.hk, walang namumuong kompetisyon ang mga laybrari ng Singapore at Hong Kong at kanilang inilalahok sa kanilang benchmarking ang nagtatanyagang mga himpilan ng mga eroplano. Ang karanasang ito ay magdidiin pa sa mas malalim na dulot ng pagdalaw ng mga partisipante sa isang kasino, mga pasyalan, kainan, shopping malls, habang malas ang pagdagsa ng mga turista sa katanyagan at kakaibahan ng kalupaan ng Macau.

Ang tinurang ito ni Sidorko at bahagyang naipaliwanag din ni G. Michael Robert Owen Robinson, robinson@ied.edu.hk, ay kapani-paniwala. Napapanahon na ang mga kawani ay makitaan ng:

to have the ability to affect the human experience by creating powerful impressions- even brief moments of truth-which may last a lifetime.

Sapat ang mga oras na inilaan para sa tatlong laybraring binisita: Hong Kong Central Library sa Causeway Bay, University of Hong Kong sa Kowloon at Institute of Education sa New Territory.

Labindalawang lalaki (12) at tatlumput-siyam (39) na mga babae, tatlong (3) may kasamang asawa, apat (4) na mag-iina, sampung (10) direktor ng mga laybrari, isang (1) bumbero at manggagawang IT, tatlo (3) na may doctoral degrees, tatlong (3) mula sa malayong bahagi ng Luzon at isa (1) mula sa Bisaya, isang (1) outstanding librarian ng PRC, tatlong (3) kandidato para sa 2012 Board, tatlong (3) datihang presidente ng PAARL ang bumuo sa grupo.

Siyam (9) sa tatlumput-isa (31) ay pampublikong institusyon. Pinakamaraming nakibahagi ay mula sa APS (7) at CEU (7) kasunod ang anim (6) mula sa QCPL. Tatlo (3) ay mula sa SBC at tigdadalawa (2) mula sa ADMU, PWU, RTU, UE, UC, TIPQC. Tig-iisa ay mula naman sa AdU, ALBASA, AU, DLSUM, FEU, MP, OC, OP, SIS, TIPM, TIPQC, TUA, UA, UERMMC, at USLT.

No comments:

Post a Comment