Monday, November 8, 2010

Karanasang Hello Singapore ng PAARL, Inc.

Karaniwan na sa mga pampublikong laybrari ng Temasek o Singapore ang pagkakaroon ng Customer Service Counter (CSC) na siyang nakabalandra katabi ng eskaleytor sa bawat palapag ng bilding upang humarap sa sinumang may kweri o hinaing mula sa mga tagatangkilik ng kanilang serbisyo. Sa iyong pagdalaw, di makikita ang anumang kawnter na pamilyar at puntahan sa mga laybrari ng bansang atin. Ito ay ang Circulation. Mula sa isang panayam na ginawa ni Gng Frias kay Ramos: Hello Singapore project of PAARL, Inc. is highly enriching and I would recommend a repeat in the months to come. Library personnel who missed the first one will find it very engaging while invoked by the desire to achieve superlative level of library professional service to clients with shown evidences of CUSTOMER SERVICE and patron-driven attitude of Singapore libraries and their personnel; and breathtaking to inquire and know about one's life in Singapore, how multicultures (CHINESE, MALAYS and INDIANS) got intertwined so easily with clients that are so focused on what each does at hand inside all full-packed public libraries of Singapore from Monday to Sunday.

Nabuo sa aking imahinasyon ang larawan ng isang CSC na kumpleto sa pasilidad ngunit di matagalang hinaharap bagkus ang laybraryan ay dumadako lamang doon kung makikitang may kliyenteng umupo at halatang nangangailangan ng matinding atensyon mula sa mga kawani ng laybrari. Ang CSC ay minomonitor sa tulong ng CCTV at naghuhudyat sa lahat upang ihain ang pinakamabuting pag-aaruga dahil sa presensya ng sinumang umupo o tumayo sa harapan ng CSC. Isa pa ay ang teknolohiyang dulot ng kompyuter upang labanan ang talamak na pleydyarismo na magbabanggit sa magdadawnlowd ng higit sa inaasahan ng: Sorry, you have reached the maximum dowloadable limit of this material. Please try it again tomorrow morning. Happy to have served you. Sa gitna ng pagpapaalam na ito ay ang rekomendasyong makikita sa skrin ang listahan ng iba pang babasahin o pagmumulan ng impormasyon batay sa sisusubukang idawlowd ng kliyente. Hinuha ito mula sa mga narinig at pagtatangkang pananaliksik na inihahanda ng mga laybrayan sa DLS Health Sciences at University of the Assumption na may kaugnayan sa mga onlayn na pagmumulan at dijitiseysyon ng mga tesis o disertesyon (Bavia) at akses sa mga ito (Santos).

Lubhang napakadami ng mga espasyo na laan sa mga tagatangkilik ng mga laybrari sa Singapore bagay sa nakatutuwang dami at subsob na ayos o anyo ng pananaliksik ng mga kliyente. Tahimik at napakarubdob ng pokus, anumang edad, ng mga naroroon. Riyalidad dito ang mga tinatawag na elektronikong babasahin o panoorin na mas mataas at malaki sa tao na may odyo, nagkalat na mga discussion rooms na nirereserba at mapagpipilian na may kumpletong pasilidad, pagsisilbi ng mga laybraryan na rumoronda sa pagnanais na matugunan kaagad ang pangangailangan ng mga kostumer na tumpak sa mabilis at progresibong uri ng pamumuhay ng mga Singgaporyan. Gamit ang daliri sa pagdutdot ng skrin, matutunghayan at mababasa ang mga artikulo na nais, naiiwasan ang pagpila, personal na pagtsek-in at pagtsek-awt gaano man karami ang hinihiram o isinasauli, libro man o bidyo, cd o dvd, tutok ang lahat sa kanila-kanilang mga layunin kung bakit na sa loob sila ng isang pampublikong laybrari sa Singapore. Mataas ang kalidad na gamit na Radio Frequency Identification o RFID dito. Sa Singapore Management University , napansin at pinagkaguluhan ng mga dayuhang bisita ang isang serbisyo: may pagkakataon ang lahat na kumuha ng isang libro mula sa isang espasyo kapalit ay isang personal na libro rin na iiwanan upang siya namang mapagpilian ng sinumang nais kumuha ng kanyang nais. Isa itong book exchange program na wala namang nagbibigay ng instraksyon, iniengganyo ang lahat pati na mga turista bagkus isang paskin lamang na nagsasabing GET 1, LEAVE 1! Kagulatgulat ito. Ngunit ordinaryong serbisyo ito sa loob at labas ng gusali.

Suportado ng gobyerno ng Temasek o Singapore ang mga pampublikong laybrari na madadalaw ninuman dahil matatagpuan ang mga ito sa lugar na puntahan at masasabing pangalawang tahanan ng mga tao doon – shopping malls.

Kainam-inam ang detalye ng itinerari na inihanda sa kabutihang palad na rin ng tseyr ng International Affairs Committee ng PAARL, Inc. na si Gng. Teresita C. Moran sa di inaasahang sobra-sobra o bonggang-bonggang tagumpay ng proyekto na sa una’y Hongkong ang nilulunggating puntahan na nabalam dahil na rin sa naganap na Manila Hostage Crisis noong Agosto 23ng kasalukuyang taon.

Manghang-mangha ang lahat sa kanilang nasaksihan at mapalad ang tatlungput-apat (3 mula sa Bisaya –Biliran, Leyte, at Samar; 1, Pampanga; 2, Baguio; at, 28 mula sa NCR) kabilang ang apat (Paras, Ramos, Jose, Baleva at Lapuz) na mga opiser ng PAARL na mga sumama sa trip na ito noong Oktubre 21-24 sapagkat aasahan mula sa kanila ang isang malaking pagbabago at mahamong makapagpamalas ng tugmang perspektibo at istratehiyang lakip ang mga salik na LEADERSHIP (National Library of Singapore at Esplanade Library), COLLABORATION (Singapore Management University at Woodlands Regional) at TECHNOLOGY (Nanyang Technological University).

Ikalabing-isang Bahagi ng Ikatlong Serye (III:11, 2010 Nobyembre)
ANG LAYBRARI SA KASALUKUYANG PANAHON

No comments:

Post a Comment